Page 12

Dansk Erhvervsavis nr. 4

DANSK ERHVERV detailhandel 19.-21. marts 2014 S 12 Ny lov om forbrugeraftaler vil give forretningerne pædagogiske udfordringer Den 13. juni 2014 træder en ny forbrugeraftalelov i kraft. Loven indeholder væsentlige ændringer på for eksempel bestillingskøb og fortrydelsesret, som det er vigtigt, at de erhvervsdrivende kender til. Af Kristian Kongensgaard Leveringstiden på den nye forbrugeraftalelov har været lang. Men nu er den her og træder i kraft den 13. juni 2014. Loven bygger på et EU-direktiv, og da meget af indholdet helt eller delvist allerede er gældende i Danmark, bliver ændringerne for danske erhvervsdrivende ikke så omfattende som for mange af de øvrige EU-lande. Men også for Danmark bliver der mærkbare ændringer. Derfor har Dansk Erhverv gennemført et par lynkurser i den nye lov for sine medlemsvirksomheder, og der er flere lynkurser på vej. Se faktaboksen på modstående side. Her blev blandt andet de nye regler om fortrydelsesret præciseret. Der er fortsat ingen fortrydelsesret for køb i fysiske butikker, medmindre butikkerne selv tilbyder det som en service. I så fald skal forbrugeren gøres opmærksom på det inden købet. Den lovmæssige fortrydelsesret gælder e-handel og salg via telefon. Fortrydelsesretten vil fortsat være 14 dage, hvis kunden er blevet oplyst herom via et såkaldt ”varigt medium”. Det vil sige på papir eller i en elektronisk form, der kan gemmes. En mundtlig oplysning er ikke tilstrækkelig. Hvis forbrugeren ikke har fået disse oplysninger om 14 dages fortrydelsesret, har det hidtil været gældende lov, at fortrydelsesretten så kunne vare helt op til 3 måneder. Denne ret bliver nu forlænget til 12 måneder: ”Det kan således få alvorlige økonomiske konsekvenser for den erhvervsdrivende, hvis han eller hun dels helt undlader at oplyse om fortrydelsesretten og dels ikke gør det på et varigt medium,” understreger chefkonsulent Bo Dalsgaard, Dansk Erhverv. Større slagsmål at få ansvaret placeret Forbrugeren vil i princippet kunne forlange sine penge retur, allerede når man kan dokumentere at have sendt varen retur, men inden den erhvervsdrivende har modtaget den. Dansk Erhverv finder dog ikke, at dokumentationskravene er skrappe nok: ”Men langt hen ad vejen er det op til den forretningsdrivende selv at vurdere, om dokumentationen er tilstrækkelig,” siger Bo Dalsgaard. Fortrydelsesretten gemmer imidlertid også på andre udfordringer for de erhvervsdrivende. Som noget helt nyt bliver det nemlig forbrugeren, der hæfter for forsendelsesrisikoen, når varen skal sendes retur: ”Det var et større slagsmål at få dette ansvar placeret på kunden. Men det lykkedes, fordi alt andet ville være urimeligt,” fortæller advokat Lars Quistgaard Bay. Han repræsenterede Dansk Erhverv i det udvalg under Justitsministeriet, der forberedte den nye forbrugeraftalelov. ”Mange forbrugere tror, at fortrydelsesretten er det samme som retten til at få alle pengene retur.” Martin Jørgensen, advokat, Dansk Erhverv Hvad er varen værd her og nu? Dette ansvar omfatter også, at forbrugeren hæfter, hvis varen er blevet forringet i værdi, mens den var hos forbrugeren. Enten ved at blive brugt eller beskadiget. Det store spørgsmål er, hvordan man fastsætter en eventuel værdiforringelse i forhold til varens oprindelige pris: Forbrugeren har naturligvis ret til at prøve varen. Men den ret er ikke mere vidtgående, end hvis handlen var foregået i en fysisk butik. Det vil eksempelvis sige, at forbrugeren kan tage det nye sæt tøj på og af - men ikke gå til fest i det. Benytter forbrugeren varen udover, hvad der ville have været muligt i en butik, kan forbrugeren ikke få hele købesummen tilbage, hvis købet fortrydes. ”Udgangspunktet for fastsættelsen af værdiforringelsen er, hvad varen er værd her og nu for den erhvervsdrivende. Det vil sige, hvad andre, der handler med den type brugte eller beskadigede varer, vil give. Man kan ikke generelt sige, at varen slet ikke er noget værd, hvis den har været brugt. Men det bliver en pædagogisk udfordring, ikke mindst fordi mange forbrugere tror, at fortrydelsesretten er det samme som retten til at få alle pengene retur,” påpeger advokat Martin Jørgensen, Dansk Erhverv. Sproget skal være konsekvent Med den voksende e-handel over landegrænserne tager den nye forbrugeraftalelov også højde for de mange forskellige sprog i EU: ”Den forretningsdrivende bestemmer i princippet selv, hvilket sprog hjemmesiden skal være på. Men hvis eksempelvis en udenlandsk e-forretning benytter dansk i sin markedsføring over for danske kunder på en hjemmeside, så skal alle de lovplig- Søg rådgivning hos Dansk Erhverv Vi er altid klar til at hjælpe vores medlemmer med at løse forbrugerretlige problemstillinger. Så kontakt os endelig - og gerne i god tid. Næste gang, chefkonsulent Bo Dalsgaard, til venstre, og advokat Martin Jørgensen, begge fra Dansk Erhverv, skal undervise medlemsvirksomheder i den nye forbrugeraftalelov, bliver den 3. april i Kolding og den 9. april i København. Dansk Erhverv har indtil nu gennemført to ud af fire lynkurser om den nye forbrugeraftalelov, og billederne her er fra arrangementet i København. detailhandel Foto: Jesper Brønnum. Foto: Jesper Brønnum.


Dansk Erhvervsavis nr. 4
To see the actual publication please follow the link above