Page 15

Dansk Erhvervsavis nr. 4

DANSK ERHVERV kurser 19.-21. marts 2014 S 15 Hvad koster en medarbejder? • KORT OM Personaleomkostninger 2014 • 49 sider • 20. udgave, januar 2014. Af Kristian Kongensgaard Arbejdet bærer langtfra lønnen i sig selv. Der skal også regnes med en del yderligere ydelser og bidrag for at have medarbejdere ansat. Arbejderen Ifølge DA Forlags nye udgave af ”KORT OM Personaleomkostninger” vil en såkaldt ”arbejder” i gennemsnit koste 384.450 kr. at have ansat her i 2014, svarende til 32.038 kr. om måneden. Selve årslønnen for den tid, der reelt er arbejdet, er beregnet til 276.435 kr. eller 23.036 kr. om måneden. Det vil sige, at der løber over 100.000 kr. på i ekstraomkostninger, når arbejdsgiveren er blevet enig med en ny medarbejder om lønnens størrelse. Forskellen udgøres eksempelvis af arbejdsgiverens udgifter til feriepenge, sygefravær, pensionsbidrag, arbejdsskadeforsikring, G-dage og uddannelsesbidrag. I alt lægges der knap 40 procent oveni selve årslønnen for den tid, der arbejdes. Funktionæren Personaleomkostningerne til en såkaldt ”funktionær” løber op i 527.291 kr. i gennemsnit, eller 43.941 kr. om måneden. Årslønnen for den arbejdede tid er 385.798 kr. svarende til 32.150 kr. om måneden. For funktionærens vedkommende løber de øvrige personaleomkostninger op i knap 37 procent oveni lønnen for den arbejdede tid. Det svarer til over 140.000 kr. om året. Som nævnt er der tale om gennemsnitstal. Bogen om personaleomkostninger understreger, at gennemsnittene dækker over store variationer fra branche til branche for såvel de samlede personaleomkostninger som for de enkelte omkostningselementer. "KORT OM Personaleomkostninger 2014" er relevant for alle, der arbejder med personalespørgsmål. Redaktionen er afsluttet medio januar 2014 og giver således et overblik over satserne i 2014 for alle relevante ydelser og bidrag i forholdet mellem arbejdsgiver, lønmodtager og det offentlige, som arbejdsgiveren bør være opmærksom på. Den tager højde for de seneste lovændringer og ajourfører også de gældende satser for eksempelvis orlovsydelser, sygedagpenge og sociale pensioner - såvel arbejdsgiverbetalte som offentlige. Sidst i bogen er oversigten over det i 2014 samlede omkostningsniveau, som er refereret ovenfor. Forfatterne bag udredningen af personaleomkostninger er henholdsvis: • Erik Simonsen, underdirektør. • Lise E. Bardenfleth, chefkonsulent. • Sven-Peter Nygaard, konsulent. • Ann B. Poulsen, chefkonsulent. • Christina Bjørnbak Hallstein, chefkonsulent. Alle fra Dansk Arbejdsgiverforening. Pris • Kr. 90,- + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. • Kr. 120,- + moms + forsendelse for ikke-medlemmer. Fås også som e-bog. Bestilling • shop@danskerhverv.dk NYHED FRA DA FORLAG Har du styr på kontrakterne? Kolding • Torsdag den 27. marts 2014, kl. 9.00-12.30. • Sted: Comwell, Skovbrynet 1. København • Torsdag den 3. april 2014, kl. 9.00-12.30. • Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. • Tilmeldingsfrist: Torsdag den 27. marts 2014. På kurset behandles følgende emner: • Hvornår har man indgået en bindende aftale/kontrakt? • Hvilke forhold skal man være særlig påpasselig med, når man indgår kontrakter? • Hvordan fortolker man uklarheder? • Hvad med de forhold, som kontrakten ikke omhandler? • Tips til udarbejdelsen af den gode kontrakt. Efter endt undervisning vil der være en let frokost kl. 12.00. Underviser Advokat Dorthe Rosenkilde Saunders, Dansk Erhverv. Pris • Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. • Kr. 1.270,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: www.danskerhverv.dk under ”Kurser & Events”. Brush up på din viden omkring køberet og produktansvar Kolding • Torsdag den 3. april 2014, kl. 9-12. • Sted: Comwell, Skovbrynet 1. København • Torsdag den 10. april 2014, kl. 8.30-11.30. • Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. • Tilmeldingsfrist: Torsdag den 27. marts 2014. Få gode råd til formuleringen af salgsdokumenter: • Hvad er forskellen på reklamationsret og garanti? • Hvordan sikrer jeg mod produktansvarskrav fra 3. part? • Kan køber altid annullere en ordre? • Hvad siger den internationale købelov? • Hvilken betydning har INCOTERMS-klausuler? Undervisere • Sven Petersen, erhvervsjuridisk fagchef og advokat. • Louise Høgh, konsulent og advokat. • Rasmus Køie, advokat. Alle fra Dansk Erhverv. Pris • Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. • Kr. 1.270,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: www.danskerhverv.dk under ”Kurser & Events”. Har du styr på reglerne for fødevarekontaktmaterialer? • Mandag den 7. april 2014, kl. 14-16. • Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. • Tilmeldingsfrist: Onsdag den 2. april 2014. Uddrag af programmet på seminaret • Fødevarekontaktmaterialer - hvordan er reglerne, og hvordan fortolkes de? v/Mette Holm, specialkonsulent, Fødevarestyrelsen. • Kontrol af fødevarekontaktmaterialer - særligt med fokus på produkter i isenkræmmerbranchen og andre non-food produkter. v/Carina Mørkhøj, tilsynsførende, Fødevarestyrelsen. Pris • Det er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv. • Kr. 400,- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding: www.danskerhverv.dk under ”Kurser & Events”.


Dansk Erhvervsavis nr. 4
To see the actual publication please follow the link above