Page 2

Dansk Erhvervsavis nr. 4

DANSK ERHVERV leder 19.-21. marts 2014 S 2 Udsigt til fornuftige overenskomster BØRSEN 1217 KØBENHAVN K WWW.DANSKERHVERV.DK T. 33 74 60 00 F. 33 74 60 80 - INFO@DANSKERHVERV.DK Annoncesalg: T. 70 22 40 88 Redaktion john veje (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, tine larsen, johannes bøggild, anne birkelund, Tanja Thorsteinsson design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: 12.000 Udgives 15 gange i 2014 ISNN: 1903-9093 Titel: Dansk Erhvervsavis UDGIVES AF Af Laurits Rønn Direktør Dansk Erhverv Både de toneangivende og en lang række af de mindre overenskomster er nu i hus. Inden længe kan det samlede mæglingsforslag sendes til afstemning hos fagbevægelsens medlemmer. Jeg synes, at der for tredje gang i træk er grund til at glæde sig over, at der er udsigt til ansvarlige overenskomster. De lægger sig fint i forlængelse af de overenskomster, som blev indgået i 2010 og 2012. Dermed sætter årets forhandlinger også en tyk streg under, at den danske model lever og har det godt. Ifølge den seneste lønstatistik fra DA er de udenlandske lønninger steget hurtigere end de danske i 11 kvartaler i træk. Selv om en stor del af udviklingen i personaleomkostningerne i dag sker decentralt, så lægger overenskomsterne på en lang række områder niveauet for lønnen eller de øvrige forventninger, som de ansatte møder virksomhederne med efterfølgende. I tiden op til krisens start var stigningen i lønnen ude af trit med virkeligheden. Derfor er det glædeligt, at vi nu næsten tre år i træk har indhentet noget af det tabte og med dette års ansvarlige overenskomster kan se frem til at fortsætte den udvikling. Det kan vi fra arbejdsgiverside ikke tage æren for alene. Der skal i den forbindelse også lyde en ros til modparten i fagbevægelsen for igen i år at gå til forhandlingerne med realistiske forventninger og konstruktive idéer, som ligger inden for det, vi som arbejdsgivere kan gå med til. Vi lever i en verden præget af global konkurrence, hvor det oftere og oftere er på marginalen, at ordrerne vindes. Derfor er det glædeligt, at fagbevægelsen også har fundet det vigtigere at bevare og skabe grundlag for danske arbejdspladser end at presse lønningerne op på kort sigt, for så at se endnu flere job forsvinde til udlandet efterfølgende. En udvikling vi skal forfølge de næste mange år fremover også. Morgenmøde: Få succes på det tyske marked Tirsdag den 25. marts kl. 8.30 – 10.15 Dansk Erhverv på Børsen, 1217 København K Har du den optimale eksporthandlingsplan for det tyske marked? Kom til morgenmøde med den nye handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. Tyskland er Danmarks vigtigste eksportmarked, men der er et stort potentiale for at styrke samhandlen yderligere, herunder ikke mindst i forhold til Sydtyskland. Hør Mogens Jensen fremlægge Eksportrådets nye handlingsplan for, hvordan vi realiserer potentialet. Få gode råd fra virksomheden Designit og Dansk-Tysk Handelskammer til, hvordan din virksomhed kan få succes på det tyske marked. Program: • Eksportrådets nye handlingsplan for det tyske marked v. Mogens Jensen, handels- og udviklingsminister (S) • Case: Dansk design i et tysk marked Mikal Hallstrup, Founder, Chief Visionary Officer, Designit • Perspektiver for dansk-tysk samhandel og investeringer og ”do’s and dont’s” i Tyskland. Reiner Perau, adm.dir., Dansk-Tysk Handelskammer Pris/information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig: www.danskerhverv.dk/Kurser-og-Events, find: ”Få succes på det tyske marked”. Tilmeldingsfrist: fredag den 21.marts 2014. No-show fee 500 kr. Afmelding senest mandag den 24.marts 2014.


Dansk Erhvervsavis nr. 4
To see the actual publication please follow the link above