Page 4

Dansk Erhvervsavis nr. 4

DANSK ERHVERV ok-2014 19.-21. marts 2014 S 4 Nye overenskomster Dansk Erhverv har i skrivende stund indgået følgende nye overenskomster, der skal løbe i en 3-årig periode fra 1. marts 2014-28. februar 2017 og ventes at blive omfattet af det mæglingsforslag, som sendes til urafstemning blandt de cirka 600.000 ansatte i den private sektor på et eller andet tidspunkt inden slutningen af april. Kursus i Lageroverenskomsten med 3F Kolding • Onsdag den 2. april 2014, kl. 9.30-14.30. • Sted: Comwell, Skovbrynet 1. København • Tirsdag den 8. april 2014, kl. 9-14. • Sted: Dansk Erhverv, Tietgenhus, Børsgade 8, København K. • Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 1. april 2014. Udover resultaterne af overenskomstfornyelsen 2014 gennemgår vi blandt andet: • Arbejdstidsreglerne, herunder overenskomstens muligheder for særlig arbejdstidstilrettelægning. • Regler for betaling af overarbejde. • Ansættelse på timeløn contra ansættelse på fuldlønsordning. • Aflønning. • Frihed og feriefridage. • Opsigelsesregler samt reglerne for frihed og betaling ved graviditet og barsel. • Regler for holddriftsarbejde. Undervisere • Mette de Voss, advokat. • Torben Hemager, chefkonsulent. Begge fra Dansk Erhverv. Pris • Kr. 975,- + moms for medlemmer af Dansk Erhverv. • Kr. 1.270- + moms for ikke-medlemmer. No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Tilmelding www.danskerhverv.dk under ”Kurser & Events”.• Vi indhenter lidt af den tabte konkurrenceevne Dansk Erhverv var tilfreds, da man ovenpå en ny Butiksoverenskomst også kunne indgå endnu en ansvarlig 3-årig aftale med HK Handel og HK/Privat for 40.000 ansatte på IT-, kontor- og lagerområdet. Af John Veje Direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv, siger om aftalen, der blandt andet giver bedre muligheder for efteruddannelse og højere løn: ”Den ligner på de fleste områder de andre overenskomster, som er indgået ved årets forhandlinger. Vi er tilfredse med, at der er indgået endnu en ansvarlig aftale med moderate stigninger i virksomhedernes omkostninger.” For arbejdsgiverne har det ifølge Laurits Rønn været vigtigt at sikre en 3-årig aftale, og at overenskomsten samlet set medvirker til at genoprette virksomhedernes konkurrenceevne: ”Mange danske virksomheder er i benhård konkurrence med udenlandske konkurrenter. Men med en ansvarlig 3-årig aftale, som skaber ro de kommende år, kan vi forhåbentlig bidrage til, at lidt af den tabte konkurrenceevne indhentes,” påpeger han. OK-2014 Butiksoverenskomsten med HK Handel • Overenskomstaftalen blev omtalt i Dansk Erhvervsavis nr. 3, 2014. Landsoverenskomsterne for IT, kontor og lager med HK Handel og HK/Privat Produktionsoverenskomsten for fødevarer med Fødevareforbundet NNF • Det er de hidtidige landsoverenskomster for bagere og slagtere i supermarkeder, der samtidig med fornyelsen er blevet skrevet sammen. Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer med Fødevareforbundet NNF Lageroverenskomsten med 3F Transport • Dansk Erhverv inviterer i foråret 2014 på kurser i den nye overenskomst. Se omstående faktabox. Landsoverenskomst med Teknisk Landsforbund Landsoverenskomsten for reklamebureauer og forlag med HK/Privat Følg de øvrige overenskomstforhandlinger på Dansk Erhvervs hjemmeside: www.danskerhverv.dk Landsoverenskomst kontor- og Lageroverenskomsten Efter Butiksoverenskomsten var det kontor- og lagerområdet, der blev forhandlet færdig. Den hidtidige overenskomst fra 2012 kan se frem til et nyt indhold fra 2014-2017. Desuden er en lang række andre af Dansk Erhvervs overenskomstaftaler faldet på plads.


Dansk Erhvervsavis nr. 4
To see the actual publication please follow the link above