Page 5

Dansk Erhvervsavis nr. 4

Selv en tur i skoven med familien kan blive uoverskueli¯, hvis du lider af stress Vi ved, at værdien af din pension afhæn¯er af din sundhed, så vi ¯iver di¯ ikke bare en af de mest komplette pensioner på markedet, men o¯så foreby¯¯else i form af en sundhedsprofi l o¯ seks individuelle sundhedspro¯rammer. Vi hjælper di¯ kort sa¯t med at skifte dårli¯e vaner ud med ¯ode, både fysisk o¯ mentalt. Vi kalder det LifeBalance, o¯ ved at samle din pension o¯ sundhedsløsnin ¯ hos os, kan du starte med det samme, så du får ¯læde af din pensionsopsparin¯ allerede i da¯. Kontakt os på 7012 1213 o¯ hør mere om de man¯e fordele. skandia.dk Skandia i Danmark er en del af Skandia koncernen, som er en af nordens største virksomheder indenfor lan¯si¯tet opsparin¯, personforsikrin¯ o¯ bank. Vi har ¯ivet mennesker økonomisk try¯hed i mere end 150 år o¯ har en stærk tradition for innovation, produktudviklin¯ o¯ en¯a¯ement i lokalsamfundet. Vi skaber værdi for vores kunder med innovative løsnin¯er indenfor foreby¯¯else, sundhed o¯ lan¯si¯tet opsparin¯, o¯ vi ¯ør det lettere for vores kunder at træffe de ri¯ti¯e beslutnin¯er om deres økonomi. Vi er 2.500 medarbejdere o¯ vi forvalter mere end 390 milliarder kroner for vores 2,5 millioner kunder i Danmark, Sveri¯e o¯ Nor¯e. Læs mere på www.skandia.dk


Dansk Erhvervsavis nr. 4
To see the actual publication please follow the link above