Page 7

Dansk Erhvervsavis nr. 4

DANSK ERHVERV e-handel 19.-21. marts 2014 S 7 Danskerne bruger 69 milliarder kr. på nettet mia. kr. E-handel med dankort 39,2 E-handel med dansk-udstedte internationale betalingskort i Danmark 15,7 E-handel i Danmark i alt 54,9 E-handel i udlandet (udgør 20 pct. af den samlede e-handel) 13,7 Samlet e-handel 68,6 Hver femte krone, som danskerne i 2013 spenderede over nettet, blev brugt i udenlandske netbutikker. (Kilde: Dansk Erhvervs beregninger på baggrund af Nets samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Pakistan - et nyt vækstmarked for servicesourcing og serviceeksport? • Torsdag den 10. april 2014, kl. 15-17. • Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, København K. Danish Pakistani Business Council - DPBC - inviterer i samarbejde med Dansk Erhverv til businessbrief om forretnings-, sourcing- og samarbejdsmulighederne i Pakistan. Uddrag af programmet • Pakistan et nyt marked på vej frem - Muligheder og udfordringer for danske virksomheder. v/Jesper Møller Sørensen, Danmarks ambassadør i Pakistan. • Adapting to the opportunities in the local business environment. v/Novo Nordisk, tba. • Danmark - et godt eksportmarked for pakistanske virksomheder. v/Mr. Masroor A. Junejo, Pakistans ambassadør i Danmark, fortæller om den økonomiske udvikling og markedsmuligheder i Danmark. • DPBC’s samarbejdspartnere i Pakistan. v/Repræsentanter for handels- og industrikamrene i Karachi, Lahore, Islamabad & Sialkot. • Sandwich og netværk. Tilmelding Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt på: • www.danskerhverv.dk under ”Kurser & Events”. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 3. april 2014. Bemærk: No show-gebyr på kr. 500,- + moms. Af Malthe Munkøe, Marie Louise Thorstensen og Kristian Kongensgaard Det har i fraværet af officiel statistik længe været et omdiskuteret spørgsmål, hvor meget danskernes e-handel beløber sig til. Nye beregninger fra Dansk Erhverv i analysepublikationen ”Dansk Erhvervs Perspektiv” giver imidlertid et meget validt estimat af e-handlens omfang: • Danskernes samlede e-handel beløb sig i 2013 til cirka 69 milliarder kr. • Heraf blev knap 14 milliarder kr. brugt i udenlandske netbutikker. • E-handlen i Danmark svarer til cirka 8 procent af det samlede privatforbrug, eksklusiv boligudgifter. Danskernes e-handel består af tre elementer: • Dankort. • Dansk udstedte internationale betalingskort i Danmark. • Internationale betalingskort i udlandet. I 2013 udgjorde e-handlen med Dankort i alt 39,2 milliarder kr., ifølge oplysninger fra udbyderen Nets. Der findes ikke et 2013-estimat for danskernes e-handel med andre betalingskort. Hemmelige tal om e-handel I en rapport fra 2012 angav Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, at der i 2011 blev e-handlet for mellem 10- 15 milliarder kr. med dansk udstedte internationale betalingskort i Danmark som for eksempel Mastercard og Visa. Det faktiske tal er hemmeligholdt, så beregningsteknisk er Dansk Erhverv gået ud fra midtpunktet, 12,5 milliarder kr., og lænet sig op ad udviklingen i Dankortomsætningen, der er steget cirka 25 procent fra 2011- 2013. Dertil kommer danskernes e-handel i udlandet. Dansk Erhverv har estimeret, at danskernes e-handel i udlandet udgør cirka 20 procent af danskernes samlede e-handel. På baggrund af disse oplysninger er det muligt at estimere den samlede ehandel til 68,6 milliarder kr.. E-handlen med internationale betalingskort tager som nævnt afsæt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tal for omsætningen med dansk-udstedte betalingskort. Det formodes, at personer bosat i Danmark kun gør marginal brug af udenlandsk udstedte betalingskort til at e-handle. Afgrænsningen til dansk udstedte kort er desuden afgørende for at kunne sikre, at e-handelskøb fra turister og andre personer med midlertidigt ophold i Danmark ikke tæller med i opgørelsen. E-handel udgør 8 % af privatforbruget De danske forbrugeres interesse for Ordet ”indkøbsnet” har fået en ny betydning. Danskernes e-handel, 2013 at handle på nettet er stadigt stigende. E-handelsomsætningen steg med cirka 26 procent fra 2011-2013, mens privatforbruget, eksklusiv boligudgifter, voksede med cirka 4 procent i samme periode. Dermed er e-handlen i Danmarks andel af privatforbruget steget fra 6,5 procent i 2011 til 7,8 procent i 2013. Af den samlede e-handel i Danmark på 54,9 milliarder kr. i 2013 udgjorde varekøb 43 procent, og servicekøb, som for eksempel rejser, de resterende 57 procent. Foto: Colourbox. E-HANDEL


Dansk Erhvervsavis nr. 4
To see the actual publication please follow the link above