Page 9

Dansk Erhvervsavis nr. 4

DANSK ERHVERV virksomhedsportræt 19.-21. marts 2014 S 9   Mens genvindingsvirksomheden stort set er en eksportforretning, forholder det sig lige stik modsat med vinen og delikatesserne, der overvejende er import. Senest har H.J. Hansen fået biodynamisk vin på hylderne. Jens Hempel-Hansen var for nylig på rejse til New Zealand for at besøge en af leverandørerne, og det blev han ikke mindre passioneret af: ”Det er meget spændende at sætte sig ind i de biodynamiske teorier og processer, og hvilke specielle egenskaber vinen får. Men det springende punkt er naturligvis altid, om vinen også er så god, at den kan sælges til den rigtige pris.” Tredje og mindste ben i H.J. Hansen er VVS-grossisten Rasmus Holbeck A/S med 14 medarbejdere og en omsætning på 25 millioner kr. Gynger og karusseller De 3 ben består hver især af forskellige større eller mindre selskaber, som er samlet under H.J. Hansen Holding A/S. Jens Hempel-Hansen er administrerende direktør og majoritetsaktionær, mens resten af aktierne ejes af hans far, Hans Erik Hempel-Hansen. Koncernen er først og fremmest vokset gennem organisk vækst og mindre via opkøb af virksomheder. Forholdet mellem de to vidt forskellige forretningsområder - skrot og vin - betegner Jens Hempel-Hansen som ”gynger og karusseller”: ”Deres konjunkturudsving følges sjældent ad, så på den led passer forretningsområderne godt sammen. Skrot vil der altid komme noget af, og vin vil der også stadig blive drukket i Danmark. Men først og fremmest beror vores virksomhed på alle de dygtige medarbejdere, vi har.” Virksomheden er resultatet af en historisk og naturlig udvikling, hvor alle købmandsgårde med datidens alsidige sortiment efterhånden specialiserede sig. Nogle i brændsel, andre i foderstoffer eller kolonial. Hos H.J. Hansen blev mel, gryn og sukker fortrængt af vin og delikatesser. Allerede da Jens Hempel-Hansens oldefar overtog købmandsgården i 1888, kunne han som en af de første se, at der var fremtid i genvinding - og som Jens Hempel-Hansen siger: ”Det drejer sig både om at udvikle sig i forhold til samfundet og stædigt holde fast i sine forretningsidéer.” En branche der kan kigge om hjørner Ifølge Jens Hempel-Hansen er det primære fokus på at kunne øge værdien af genvinding. Det er i sig selv en stor udfordring, fordi opgaven ikke kun beror på, hvordan markedet udvikler sig. Men i høj grad også, hvad politikerne finder på. ”Aftagerne af vores genvundne råvarer bliver også mere og mere professionelle og stiller stadigt stigende krav til produkternes kvalitet og renhed. De vil vide mere og mere detaljeret, hvad råvarerne indeholder, eksempelvis hvilke legeringer metallet består af. Det kræver stadig mere avanceret teknologisk udstyr og deraf følgende investeringer. Men når finanskrisen rammer os med prisfald på op til 80 procent, og politikerne indfører en afgift på deponeret farligt affald, som fuldt indfaset alene vil koste H.J. Hansen 30-40 millioner kr. om året, bliver det ikke nemmere for os at træffe de rigtige langsigtede beslutninger,” påpeger han. At afgiften antageligt ikke blev indført for at fremme en bestemt miljø- og ressourceudvikling, men for at skaffe finansiering til at lempe multimedieskatten, gør ikke Jens Hempel Hansen, der også er formand for branchens forening, GenvindingsIndustrien, mildere stemt. ”Genvinding er en branche, der godt kan klare sig på markedsvilkår. Vi er vant til ofte meget store udsving i priserne. Det er nok en af de mest konjunkturfølsomme brancher, der findes. Men det lever vi fint med. Vi er imidlertid også en branche, der i et vist omfang kan kigge om hjørner. Når priserne på branchens produkter begynder at stige, er det i reglen tegn på, at lagrene af færdigvarer er ved at være tømt, og industrien skal til at sætte produktionen op.” Skrottet forsvinder ikke Den indførte afgift kan dog nemt betyde, at store dele af shredderbranchen, der med avanceret teknologi neddeler forbrugerskrot, får svært ved at overleve i Danmark. Hvis ikke genvinding er rentabelt herhjemme, er alternativet ifølge Jens Hempel- Hansen, at det indsamlede skrot i stedet skal eksporteres: ”Skrottet forsvinder jo ikke, blot fordi det ikke kan betale sig at genvinde det i Danmark. Men det gør de råvarer, vi kan få ud af dem. Branchen udfører populært sagt minedrift oven på jorden, og kan det ikke betale sig, forærer Danmark arbejdspladser og eksportindtægter til udlandet. Derfor er det ikke bare tom snak, når vi i branchen appellerer til at få nogle fair vilkår og herunder en vis stabilitet i lovgivningen, så vi kan investere langsigtet i tillid til, at der ikke pludselig dukker nye afgifter op. Da vi blev præsenteret for afgiften på deponeret farligt affald, sagde embedsmændene og politikerne, at vi nok ville overleve. Men jeg er da træt af bare til nød at skulle overleve. Jeg vil hellere stå i spidsen for en virksomhed og en branche, der til stadighed kan udvikle sig i en positiv retning til gavn for både branchen selv og det øvrige samfund.” Vi skal med i designfasen Jens Hempel-Hansen har blandt andet en vision om, at fabrikanterne og genvindingsbranchen skal arbejde tæt sammen i stedet for at stå i hver sin ende af produkternes livscyklus: ”Vi skal med i designfasen, således at produkterne også bliver fremstillet under hensyntagen til, at de nemt kan skilles ad, sorteres og udnyttes igen, når de engang bliver kasseret. Det er perspektiver, der bidrager til, at det fortsat er en utrolig spændende branche, præget af mange ildsjæle, som har opbygget kompetencer på et meget højt niveau.” Den korte version ”Vi vil gerne vise, hvad vi kan, og vi vil gerne have befolkningen til at være ambassadører for branchen.” ”Det er meget spændende at sætte sig ind i de biodynamiske teorier og processer, og hvilke specielle egenskaber vinen får.” ”Skrot vil der altid komme noget af, og vin vil der også stadig blive drukket i Danmark.” ”Det drejer sig både om at udvikle sig i forhold til samfundet og stædigt holde fast i sine forretningsidéer.” ”Branchen udfører populært sagt minedrift oven på jorden, og kan det ikke betale sig, forærer Danmark arbejdspladser og eksportindtægter til udlandet.” Jens Hempel-Hansen, administrerende direktør, H.J. Hansen H.J. Hansen • Købmandsgården på Vestergade i Odense blev oprindeligt etableret i 1829, og det er fortsat virksomhedens hovedsæde. • Hansen-familien overtog købmandsgården i 1888. • I dag ejes og ledes virksomheden af 3. og 4. generation. • Koncernen er samlet i H.J. Hansen Holding A/S med en professionel bestyrelse bestående af: • Jørgen Bast, direktør, formand for bestyrelsen. • Torben Østergaard-Nielsen, indehaver, Bunker Holding. • Ole Maare, advokat. • Steen Haustrup, indehaver, Plus Pack A/S. • Hans Erik Hempel-Hansen, 3. generation. • Jens Hempel-Hansen, 4. generation og administrerende direktør. Virksomhedens andet ben - vin og delikatesser - tegner sig for en omsætning på cirka 200 millioner kr. om året. Billedet er fra hovedsædet siden 1829 på Vestergade i Odense. Vækst og virksomheder I en række virksomhedsportrætter fortæller nogle af Dansk Erhvervs medlemmer om de opgaver, muligheder og udvikling, der tegner sig for dem.


Dansk Erhvervsavis nr. 4
To see the actual publication please follow the link above