_GoBack

Dansk Erhvervsavis #9

KLAPJAGT PÅ BEDRE ADRESSER #9 6.-8. august 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV ZEBRA TAGER ET TIGERSPRING BESTYRELSESARBEJDE KRÆVER UDDANNELSE ERHVERVSLIVETS LINJEVOGTERE FÅ SMAG FOR AFRIKA > 04 > 10-11 > 12-13 > 16 side 08-09 Danske energiafgifter straffer servicevirksomheder Danske energiafgifter diskriminerer servicevirksomheder i voldsom grad. Den konklusion kan udledes af skatteministeriets egen nye opgørelse over energiaf- gifter. Dansk Erhverv kræver forskelsbehandlingen bragt til ophør. Af Johannes Bøggild og Kristian Kongensgaard Der er forskel på, hvad danske virksomheder betaler i energiafgift, og det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at de voldsomme forskelle nu er direkte dokumenteret af Skatteministeriet. I et svar til Folketingets Skatteudvalg viser Skatteministeriet, hvad forskellige dele af erhvervslivet i gennemsnit betaler i afgift for én forbrugt energienhed. Notatet afslører ikke bare store forskelle internt i Danmark, men også i forhold til Tyskland og Sverige. Man skelner i Danmark mellem energi brugt til rumvarme - som har afgifter på ét niveau - og energi brugt til procesvarme, det vil sige til fremstilling, som har et andet niveau. 10 gange højere energiafgifter Selv om servicevirksomhederne beskæftiger 70 procent af de privatansatte og forbruger en mindre del af energien, er det dem, der betaler de højeste danske energiafgifter, fordi en relativt større andel af servicesektorens energiforbrug er rumvarme. Samtidig er energiafgifterne på rumvarme markant højere i Danmark end i Sverige eller Tyskland. Danske servicevirksomheder betaler eksempelvis 10 gange højere energiafgifter på naturgas brugt til rumvarme end tilsvarende virksomheder i Tyskland, og fire gange højere end i Sverige. Til sammenligning er den danske afgift på naturgas til proces cirka det halve af energiafgiften på procesvarme i Tyskland og 25 procent mindre end i Sverige. ”Konsekvensen er skævvridning mellem erhvervene. Højere energiafgifter i serviceerhverv som for eksempel hotelvirksomhed og detailhandel medfører, at danske servicevirksomheder stilles ringere i konkurrencen med de udenlandske servicevirksomheder. Det sidste har eksempelvis betydning for de danske hoteller, der bruger meget rumvarme, og jo blandt andet konkurrerer med svenske og tyske byer om turisterne,” siger skattepolitisk chef Jacob Ravn, Dansk Erhverv. Målet må være samme afgift for alle Man har sat afgiften på procesvarme lavt, således at danske virksomheder, der producerer varer, er konkurrencedygtige i forhold til udlandet. Hertil siger Jacob Ravn: ”Skatteministeriets opgørelse viser imidlertid også, at de danske afgifter på procesenergi ligger på niveau med Foto: Kim Wendt. Dansk Erhverv finder det uacceptabelt, at energiafgifterne på at varme et hotelværelse op til en turist er højere end energiafgifterne på at opvarme et drivhus til tomater. eller under vores nærmeste naboer Sverige og Tyskland. Derimod er den danske rumvarmeafgift væsentligt højere end afgiften i Sverige og Tyskland. Der er derfor behov for, at synet på energiafgifter revurderes. Det grundlæggende princip og langsigtede mål bør være, at virksomheder betaler samme afgift for én energienhed - uagtet hvad den bruges til, og uagtet hvilken branche virksomheden ligger i, for den danske servicesektor er jo også konkurrenceudsat. Det økonomiske råderum til at lette energiafgifter bør anvendes til at mindske skævvridningen og ikke til at øge den, som det desværre bliver tilfældet med vækstpakken.” Læs mere om de skæve energiafgifter inde i bladet.


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above