Page 11

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV detailhandel 6.-8. august 2014 S 11 Om eksportprisen Modtagerne af ”Kong Frederik den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport” skal opfylde flere kriterier for at modtage prisen, men ikke nødvendigvis alle. Kriterierne er: • At virksomheden har haft en væsentlig og fortsat forøgelse af eksporten over en treårig periode. • At virksomhedens eksportandel er væsentlig højere end gennemsnittet inden for branchen. • At virksomheden har øget eksporten markant inden for en kort periode. • At virksomheden er kommet ind på et særligt vanskeligt eksportmarked. • At virksomheden har ydet en særlig indsats for at fremme Danmarks anseelse i udlandet som leverandør af varer og tjenesteydelser. • At virksomheden har en særlig fremtrædende position på verdensmarkedet. Hædersprisen blev indstiftet i 1970. Med hædersprisen følger et diplom, en skulptur samt retten til at benytte hædersprisens logo i virksomhedens markedsføring. Foruden Zebra A/S modtog følgende fire andre virksomheder i år den kongelige hæderspris: • Arla Foods a.m.b.a., der er leverandør af mejeriprodukter. • Weibel Scientific A/S, der udvikler og producerer højteknologiske radarer. • Dansk Smykkekunst A/S, der er baseret på eget design af modesmykker og accessories. • 3Shape Holding A/S, der som medico-virksomhed udvikler løsninger inden for dental- og høreapparat industrierne. Vækst gennem internationalisering Den danske detailhandels værdikæde er i høj grad internationaliseret og påvirket af internationale forhold, idet varer i vid udstrækning købes fra producenter og engrosvirksomheder rundt om i hele verden. Af Malthe Munkøe og Marie Louise Thorstensen Ved at afsøge internationale markeder skaber detailhandlen ulighed for nye og billigere produkter. Når danske virksomheder har succes med at oprette butiksfilialer i udlandet, skaber det desuden grobund for vækst og arbejdspladser i Danmark, hvor mange detailkæder vælger at fastholde en del af de centrale funktioner, der er nødvendige for at lede en international koncern. Internationalisering i detailhandlen • Antallet af danske kæders butikker i udlandet stiger. I 2007 var der 7.704 danske butikker i udlandet, mens tallet blot fem år senere, i 2012, var 9.735 butikker. Det er en fremgang på 26 procent på blot fem år. • De tre største danske kæder i udlandet har tilsammen åbnet mere end 1.350 butikker i udlandet fra 2009-2012. • Varetyper, der sælges i detailhandlen, er vigtige eksportvarer. Den samlede danske eksport af modevarer udgjorde godt 26 milliarder kr. i 2012, hvilket til sammenligning er på niveau med svineeksporten. • Priserne på udenlandske varer er steget væsentligt mindre end på danskproducerede varer de senere år. I den forstand kan danske husstande siges at have sparet knap 21 milliarder kr. i 2013 som følge af importen af varer i forhold til, hvis varerne var købt hos danske producenter. • Med e-handlen har detailhandlen endnu en platform, hvor den kan gøre sig gældende internationalt. Mere end hver tredje danske e-handelsvirksomhed har salg til kunder i udlandet. fremtiden starter her... DETAILHANDLEN – FRA VARER TIL VÆKST 36 % – af de danske netbutikker sælger til udenlandske kunder 26 mia. kr. – modeeksporten i 2012 var på niveau med svineeksporten 21 mia. kr. – har danskerne sparet pga. import 9.735 butikker – havde danske kæder i udlandet i 2012 Overrækkelsen af ”Kong Frederik den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport” fandt sted på Kongeskibet Dannebrog, der lå ved Amaliehaven i København. Der blev også tid til en hyggelig snak mellem, fra venstre, Prins Henrik, administrerende direktør Jens Klarskov - Dansk Erhverv, konceptdirektør og stifter Lennart Lajboschitz - Zebra A/S, og administrerende direktør Christian Mariager - Zebra A/S. Prins Henrik sammen med repræsentanterne for de fem hædrede eksportvirksomheder. UDDRAG AF ANALYSEN ”DETAILHANDLEN - FRA VARER TIL VÆKST“ Læs mere om analysen ”Detailhandlen - fra varer til vækst” andetsteds i bladet og i sin helhed på Dansk Erhvervs hjemmeside: FOTO: KAJ BONNE • www.danskerhverv.dk


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above