Page 12

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV bestyrelsesarbejde 6.-8. august 2014 S 12 Professionelle bestyrelser skaber værdi - for ejere, selskab og samfund Erfaring og intuition er ikke nok. En moderne virksomhedsbestyrelse løser sin opgave gennem faglighed og systematiseret viden. Nye, kvalificerende bestyrelses- uddannelser gør Danmark til spydspids for en international trend: Den professionelle bestyrelse. bestyrelsesarbejde Af Mette Bender Mavefornemmelse er der intet i vejen med. Det er bare ikke mere nok. Posten som formand eller medlem af en bestyrelse er i dag et krævende fag og ingen hyggetjans. ”Kun en systematisk og professionel tilgang gør det muligt for en bestyrelse i tæt samspil med direktion og ejere at forløse en virksomheds potentiale for værdiskabelse,” siger Tom Jacobsgaard. nelt bestyrelsesarbejde - også i små og mellemstore virksomheder. Foreningen er siden sin stiftelse i 2013 vokset til 400 medlemmer, herunder toneangivende erhvervsvirksomheder, brancheorganisationer og bestyrelsesformænd. Direktøren har brug for modspil De to bestyrelsesuddannelser, der i indhold og form er unikke i verden, har på halvandet år haft 170 danske topledere gennem. Deltagerne arbejder med virkelige dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i dialog med erfarne bestyrelsesformænd, professorer og rådgivere. ”Uddannelserne målrettes den ændring, der er sket i kravene til virksomhederne og bestyrelserne som følge af globalisering, øget kompleksitet og konkurrence. Der er behov for erfaring, viden og kompetencer, som ikke mere kan rummes i én person eller for den sags skyld en direktion,” forklarer Tom Jacobsgaard. Samtidig har ejere og samfund skærpet kravene til virksomhedsledelse og værdiskabelse, påpeger han. Det tydeliggør behovet for, at bestyrelsen fungerer som modspil til direktion og ejere. ”Ikke mindst i små og mellemstore virksomheder, hvor ejer og direktørrolle ofte er sammenblandet, er det godt for værdiskabelsen, at en uafhængig bestyrelse tilfører kompetencer og beslutningskraft.” ”Jeg er godt trænet i at udelukke fnidder og i stedet lægge fokus midt på bestyrelsesbordet.” Martin Vestergaard, bestyrelsesformand, Hanstholm Havn Eksamen i bestyrelsesmøde Martin Vestergaard er direktør i rådgivningsvirksomheden Bascon og blev i januar udklækket som kandidat fra bestyrelsesuddannelsen. ”Forløbet består af teori, men frem Det skal en bestyrelse håndtere • Haltende indtjening. • Mangelfuld teknologi. • Markeder, der forsvinder. • Dilemmaer i forhold til ejerkreds. • Tilbud, køb og salg. • CSR. • Relation til det lokale samfund. • Planlægning af generationsskifte. • Konflikter med direktion. for alt af cases og konkrete problemstillinger, som vi inddelt i fiktive virksomhedsbestyrelser løste i samspil med knalddygtige undervisere. Selv den afsluttende eksamen havde form af et bestyrelsesmøde,” beretter han. Martin Vestergaard tiltrådte for nylig som bestyrelsesformand i Hanstholm Havn. Han er headhuntet af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, der ønskede at styrke den forretningsmæssige ledelse af havnen. ”Jeg er gennem min uddannelse klædt virkelig godt på til at håndtere min nye opgave. For eksempel har jeg gennemført et kvalificerende introduktionsforløb for alle bestyrelsesmedlemmer, hvilket gør os til et stærkt og bevidst team. Vi forstår hver især vores roller og er i gang med systematisk at afdække potentiale og vurdere risici for virksomheden.” Fokus på midten af bordet At træffe beslutninger på et oplyst grundlag er blandt uddannelsens hovedtemaer. At være fremsynet, planlægge årets gang minutiøst og sikre nødvendige kompetencer er andre fokuspunkter. ”Jeg er godt trænet i at udelukke fnidder og i stedet lægge fokus midt Han er en erfaren erhvervsmand og i dag chef for CBS Bestyrelsesuddannelser, der de seneste år har sat gang i et stort udviklingsprojekt, som vil føre erfaring, faglighed og forskning langt ind i de danske bestyrelseslokaler. Tom Jacobsgaard er samtidig direktør i Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. Den har som mål at støtte dansk konkurrenceevne gennem konferencer og italesættelse af behov for professio- Det skal en bestyrelse gøre • Støtte og udfordre ledelsen. • Afklare mål og strategi. • Planlægge sit eget arbejde. • Professionelt forholde sig til ethvert dilemma. • Søge data og information. • Besidde relevante kompetencer. Bestyrelsesarbejde har udviklet sig til en krævende profession. Erfaring er godt, men skal suppleres med uddannelse og forskning, mener Tom Jacobsgaard. Han er chef for CBS Bestyrelsesuddannelser og direktør i Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark. Foto: Marie Louise Munkegaard.


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above