Page 13

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV rådgiverdagen 6.-8. august 2014 S 13 Torsdag den 4. september 2014 kl. 14.00 – 17.00 Dansk Erhverv på Børsen, 1217 København K TILMELD DIG RÅDGIVERDAGEN 2014, OG MØD KOLLEGER,NETVÆRK OG POLITIKERE. VÆR MED, NÅR VI DISKUTERER, HVORDAN VIDEN-DANMARK FORBLIVER KONKURRENCEDYGTIG! Under overskriften ”Knowledge Matters” inviterer vi toneangivende rådgivere, videntunge virksomheder og deres kunder til et spændende program med ny viden, inspiration, netværk og politik. Hør bl.a. key-note Pål Thore Krosby fortælle om, hvordan Aller Media har håndteret den innovative transformation fra bladhus til mediehus – og deltag i debatten, når virksomhedspanelet diskuterer, hvordan de kloge virksomheder bliver mere konkurrencedygtige. Deltag i én ud af tre faglige break-out sessioner, hvor tre brancheforeninger stiller skarpt på spændende faglige udfordringer. Og hør Margrethe Vestagers bud på, hvordan danskerne står distancen i den skærpede internationale konkurrence på viden, innovation og teknologi. Mød bla.: Pål Thore Krosby Aller Media Margrethe Vestager Økonomi- og indenrigsminister (R) Pris/information: Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt: www.danskerhverv.dk Foto: Kaj Bonne. på bestyrelsesbordet på det problem, som vi skal løse. Samspillet mellem bestyrelsesmedlemmerne er vigtigt. Alles evner skal udnyttes optimalt, og arbejdsklimaet skal være behageligt.” ”De største problemer opstår nok, når bestyrelsen har præg af at være proforma.” Steffen Lüders, næstformand, Bestyrelsesforeningen Martin Vestergaard har på få måneder skabt struktur og et årshjul for den nye bestyrelses arbejde. Han har grupperet opgaverne og defineret forskellige underudvalg. Nu er bestyrelsen i gang med at formulere en forretningsplan. ”Vi er i en proces, hvor vi analytisk afdækker nødvendig viden om virksomhed og marked. Dermed når vi frem til den bedst tænkelige plan. Samtidig folder jeg sammen med ejeren målene for virksomheden ud, så de står klart for os alle.” Vi ved mindre om SMV’ernes behov Steffen Lüders er arbejdende bestyrelsesformand i rådgivningsvirksomheden Mannov, næstformand i Bestyrelsesforeningen og medlem af Dansk Erhvervs bestyrelse og forretningsudvalg. Steffen Lüders: ”Bestyrelser i mindre virksomheder skal definere deres egne målrettede og effektive arbejdsmetoder.” Han peger på, at mens vi efterhånden har opbygget en hel del viden om de bestyrelseskompetencer, der er brug for i store virksomheder, ved vi mindre om behovene i små og mellemstore virksomheder. ”Kun få danske virksomheder er børsnoterede og dermed underlagt formaliserede regelsæt. Bestyrelser i mindre virksomheder skal derfor definere deres egne målrettede og effektive arbejdsmetoder.” Træd i karakter I mindre virksomheder er ejeren ofte også direktør. Han kan være en ingeniør, der fik en god idé, men som ikke er klædt på til at lede en virksomhed i vækst. Her er en støttende og udfordrende bestyrelse af afgørende betydning. ”De største problemer opstår nok, når bestyrelsen har præg af at være proforma. Det kan være venner og familie, som ikke besidder de nødvendige kompetencer eller ikke forstår deres opgave i forhold til at varetage virksomhedens tarv,” mener Steffen Lüders. ”Der er behov for erfaring, viden og kompetencer, som ikke mere kan rummes i én person eller for den sags skyld en direktion.” Tom Jacobsgaard, direktør, Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark En god bestyrelse kan stimulere til stor vækst, mens en dårlig eller inaktiv bestyrelse kan føre til det modsatte. ”Bestyrelsesforeningens opgave er at udvikle og sprede viden og derigennem højne kvaliteten af bestyrelsesarbejde bredt set. Der er brug for, at bestyrelser i både små og store virksomheder træder i karakter og agerer professionelt.” Fokus på rådgivning Sammen med næste udgave af Dansk Erhvervsavis, onsdag den 27. august, udkommer også Rådgiver Magasinet, hvor du kan læse mere om værdien af rådgivning. Du kan desuden høre meget mere på Rådgiverdagen 2014 ”Knowledge Matters” torsdag den 4. september - se omstående annonce eller læs mere på: www.danskerhverv.dk


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above