_GoBack

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV leder 6.-8. august 2014 S 2 Ryd op i de skæve danske energiafgifter BØRSEN 1217 KØBENHAVN K WWW.DANSKERHVERV.DK T. 33 74 60 00 F. 33 74 60 80 - INFO@DANSKERHVERV.DK Annoncesalg: T. 70 22 40 88 Redaktion johannes bøggild (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, tine larsen, emilie husted, anne birkelund. design: 1508 og essensen layout og tryk: rosendahls a/s Oplag: 12.000 Udgives 15 gange i 2014 ISNN: 1903-9093 Titel: Dansk Erhvervsavis UDGIVES AF Af Jens Klarskov Administrerende direktør Dansk Erhverv Skal I vinde årets PR-Tiger? PUBLIC RELATIONS BRANCHEN UDDELER FOR ANDET ÅR I TRÆK PR-TIGEREN TIL BRANCHENS BEDSTE CASES Der er nu åbent for indsendelse af cases i de tre kategorier. Overrækkelsen af priserne foregår ved et arrangement den 20. november 2014 på Børsen i København. Vær med i kampen om dette års PR-Tiger! Alle kommunikationsprojekter, hvor et bureau har været involveret, kan deltage. Der kan indstilles og vindes priser i tre forskellige kategorier: PR Strategi-prisen: Gives for det fremragende arbejde vedrørende den strategiske platform for en efterfølgende PR-indsats, en specifik kampagne, en eksekvering eller en projektorienteret indsats. PR Eksekverings-prisen: Denne pris gives for det fremragende arbejde vedrørende den faktiske eksekvering af en strategi, plan eller idé. PR Nytænknings-prisen: Denne pris gives for den fremragende idé, der i sin kreativitet udvider branchens klassiske metoder og værktøjer. Der er indsendelsesfrist 1. september kl. 12.00 Læs mere og se indsendelsesbetingelser på: www.publicrelationsbranchen.dk/pr-tigeren I juni leverede Skatteministeriet endelig dokumentation for, at energiafgifterne straffer servicesektoren. Skatteministeriet oplyser således, at rumvarme er belagt med afgifter, der er 16 gange højere end procesvarme. El-afgiften til rumvarme er cirka 100 gange højere. Hoteller, detailhandel og restauranter benytter især rumvarme, og betaler derfor de høje afgifter. Også internationalt set er afgifterne i servicesektoren høje. Skatteministeriet fastslår, at de er 2-3 gange højere end i Sverige og Tyskland. Selv om det er svært at vise de direkte effekter på servicesektoren, så er der ingen tvivl om, at de høje danske afgifter har negative konsekvenser for både investeringer og arbejdspladser i Danmark. For industrien er billedet et andet. Her er energiafgifterne ikke højere end i Tyskland og Sverige, men derimod på samme niveau eller lavere end vores nabolande. Konsekvensen er skævvridningen mellem erhvervene. Højere priser i serviceerhvervene medfører, at danske servicevirksomheder stilles ringere i konkurrencen med de udenlandske servicevirksomheder. Det sidste har eksempelvis betydning for de danske hoteller, der benytter megen rumvarme, og jo blandt andet konkurrerer med svenske og tyske byer om at tiltrække turister. Også IT-virksomheder, revisorer og detailhandlen rammes af de høje afgifter. Skævheden blev endnu større med vækstpakken, som blev vedtaget her i sommer. Her blev afgifterne for industrien lempet, mens de for servicesektoren blev fastholdt på samme høje niveau. Det er derfor tid at få ryddet op i de danske energiafgifter. De bør følge et princip om, at virksomheder betaler samme afgift for én energienhed. Uanset hvad den bruges til, og uanset hvilken branche virksomheden tilhører. Det økonomiske råderum til lettelser på energiområdet bør anvendes til at mindske skævvridningen mellem sektorerne - og ikke til at gøre den større.


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above