_GoBack

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV detailhandel 6.-8. august 2014 S 3 Gør innovation til en del af virksomhedens hverdag. En dag i selskab med en af verdens førende innovationseksperter: Thomas Wedell- Wedellsborg København 6. november 2014 // Se mere på www.seminarer.dk DETAILHANDLEN – FRA VARER TIL VÆKST Photo: Carles Rodríguez Marín Dansk Erhverv har udgivet en ny og omfattende analyse af detailhandlens betydning for dansk vækst og økonomi. Moderne detailvirksomheder konkurrerer ikke bare på pris - men i høj grad på at være innovative, opspore nye trends, levere god service og på at afkode forbrugernes indkøbsmønstre og behov. Af Malthe Munkøe, Marie Louise Thorstensen og Kristian Kongensgaard Analysen fokuserer på de store bidrag, handelsvirksomhederne yder til Danmarks økonomiske vækst og forbrugernes velfærd - og dermed hvorfor det er vigtigt for Danmark, at detailhandlen sikres gode rammevilkår. Desuden viser analysen, hvilke forudsætninger og forandringer der skal til, for at dansk detailhandel kan opnå sit fulde potentiale og i fremtiden stå endnu stærkere i den internationale konkurrence. Danmark er afhængig af driftige handelsfolk I forordet til analysen, der er på for øget grænsehandel, illegal handel og e-handel i udlandet, hvilket igen koster både arbejdspladser og vækst i Danmark. Der er derfor behov for politisk at tænke mere langsigtet og prioritere vækst på sigt snarere end provenu hér og nu. Det indebærer, at hele skatte- og afgiftsstrukturen samt erhvervslivets rammevilkår skal gennemtænkes, så det er attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Konkurrencedygtige virksomheder er afgørende for Danmarks vækst, velstand og velfærd.” Konkurrence handler ikke kun om prisen Laurits Rønn og Henrik Hyltoft slår fast, at moderne detailhandelsvirksomheder ikke bare konkurrerer på pris. De konkurrerer også i høj grad på at være innovative, opspore nye trends, levere god service og på at afkode forbrugernes indkøbsmønstre og behov for derved at tiltrække kunder. ”Med denne analyse ønsker vi at fremtiden starter her... sætte fokus på det store bidrag, handelsvirksomhederne yder til Danmarks økonomiske vækst og forbrugernes velfærd og dermed hvorfor, det er vigtigt for Danmark, at detailhandlen sikres gode rammevilkår og derigennem konkurrenceevne. Desuden peger vi på, hvilke forudsætninger og forandringer der skal til, for at dansk detailhandel kan opnå sit fulde potentiale og i fremtiden stå endnu stærkere i den internationale konkurrence. God læselyst!” Detailhandlen - fra varer til vækst cirka 130 sider, skriver direktør Laurits Rønn og markedsdirektør Henrik Hyltoft, begge Dansk Erhverv, blandt andet: ”Handlen har til alle tider haft de bedste vilkår, når de politiske beslutningstagere har anerkendt, at landets økonomi er afhængig af driftige handelsfolk. Det er imidlertid en forståelse, som i dag for ofte tilsidesættes af en kortsigtet politisk prioritering af at rejse et statsligt provenu gennem høje skatte- og afgiftssatser. Dertil kommer regler og regulering, som i nogle tilfælde er unødigt besværlige og ressourcekrævende. Det øger omkostningsniveauet, der medfører højere priser for forbrugerne og skaber grobund Læs mere om analysen ”Detailhandlen - fra varer til vækst” andetsteds i bladet og i sin helhed på Dansk Erhvervs hjemmeside: www.danskerhverv.dk UDDRAG AF ANALYSEN ”DETAILHANDLEN - FRA VARER TIL VÆKST” detailhandel


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above