Page 4

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV distribution 6.-8. august 2014 S 4 Klapjagt på upræcise og manglende adresser Kommunerne er på initiativ af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gået i gang med at rydde op i upræcise og manglende adresser, og det bakkes op af Dansk Erhverv. Danmarks største private distributionsvirksomhed opfordrer desuden til, at adresseprojektet også kommer til at omfatte private husstande. der hidtil har delt nr. 14, fremover vil få nr. 14a, 14b og 14c. Ifølge ministeriet vil der ikke være en udvidet registreringspligt for penheder i forhold til de nuværende regler. Dansk Erhverv har over for ministeriet påpeget, at det er vigtigt, at de nye adresser fastsættes på en fremtidssikret måde, så det undgås, at der fremover skal foretages nye ændringer. ”Adresseprojektet er velkomment, da upræcise eller ikke-eksisterende adresser er et problem i forbindelse med automatiseringen.” Mads Dahl Andersen, administrerende direktør, FK Distribution Også det gældende postnummersystem bør efter Dansk Erhvervs opfattelse forbedres, så brugbarheden og detaljeringsgraden øges. Upræcis adresse kan være et forsikringsproblem ”Alle brikkerne er nu faldet på plads, så kommunerne kan gå i gang med at udarbejde præcise adresser dér, hvor de mangler,” siger ministeren. Han peger blandt andet på, at det kan være et forsikringsproblem, hvis en ejendom eller virksomhed ikke har en præcis adresse. Også på andre punkter vil erhvervslivet kunne mærke de nye adresser på bundlinjen. Det gør det lettere for kunderne at finde frem, og for virksomhederne at udarbejde kørselsplanlægning. Man skal ikke selv gøre noget, hvis man skal have en ny adresse, men vil blive kontaktet af kommunen. Kommunerne er nu i gang med at kontakte ejere, lejere, og administratorer i de områder, hvor der er for få adresser. Det skal sætte gang i en dialog om, hvilke adresser, der giver mest mening. ”Det er vigtigt, at kommunerne og dem, der bruger adresserne, har en god dialog om de nye adresser. Kommunerne vil selvfølgelig lytte, før de beslutter, hvad den officielle adresse skal være,” understreger Carsten Hansen. Arbejdet med de nye adresser begyndte i maj 2014 og forventes afsluttet i løbet af 2015. Herefter vil der være en løbende opgave i kommunerne med at vedligeholde adresserne. Som nævnt skal man ikke selv gøre noget. Men hvis man har et GPSsystem eller smartphone, der ikke automatisk opdaterer data, vil det være en god idé at få det opdateret. Private husstande bør også omfattes FK Distribution, der er Danmarks største private distributionsvirksomhed, hilser adresseprojektet velkomment: ”For postvirksomhederne er det af stor betydning, at samtlige adresser kan identificeres entydigt, og at der skabes overensstemmelse i forhold til den offentlige OIS-database, som alle, der arbejder med adresser, benytter sig af,” siger administrerende direktør Mads Dahl Andersen, og fortsætter: ”Postvirksomhederne i Europa er udsat for et enormt pres på grund af de kraftigt faldende brevmængder. I virkeligheden er det jo en meget positiv udvikling, fordi det betyder, at kommunikationen digitaliseres. Det er en udvikling, der ventes at fortsætte, og som vil forandre postsektoren i hele Europa i løbet af de næste 5-10 år. Danmark er allerforrest i denne udvikling.” Ifølge Mads Dahl Andersen er automatisering af hele værdikæden for postomdeling en nødvendighed for de postvirksomheder, der vil gøre sig gældende på fremtidens postmarked: ”I FK Distribution er vi rigtig langt fremme med denne automatisering. Derfor er adresseprojektet velkomment, da upræcise eller ikke-eksisterende adresser er et problem i forbindelse med automatiseringen. Vi vil derfor opfordre til, at projektet også kommer til at omfatte private husstande, hvor omfanget af problemet er endnu større end for de adresser, der er omfattet af projektet.” ”Det er vigtigt, at kommunerne og dem, der bruger adresserne, har en god dialog om de nye adresser. Kommunerne vil selvfølgelig lytte, før de beslutter, hvad den officielle adresse skal være.” Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter Ministeriet vil drøfte yderligere indsatser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oplyser, at man er klar til at kigge nærmere på problematikken. I de kommende måneder vil ministeriet tage kontakt til en række private virksomheder, som er afhængig af gode adresser. Sammen med dem vil ministeriet drøfte de yderligere indsatser, der er behov for. Af Kristian Kongensgaard Hvis adressen ikke findes på nettet, så eksisterer ejendommen nok ikke. Det synes at være vilkårene i disse digitaliseringstider, men helt så enkelt er det ikke. Der er stadig hvide pletter på landkortet, for eksempel mangler der adresser i mange storcentre, feriecentre, baggårde med småerhverv og i store erhvervsområder. Men det har Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, kastet sig over med et adresseprojekt som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, der er ved at blive implementeret. For eksempel er det et problem, at flere virksomheder deler samme adresse, fordi en stor virksomhed i mellemtiden måske er ophørt eller flyttet, og der er rykket flere mindre virksomheder ind i stedet. De ændrede adresser vil typisk være et tillæg til det nuværende nummer, så eksempelvis tre virksomheder, Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter. Administrerende direktør Mads Dahl Andersen, FK Distribution. FK Distribution er langt fremme med at pakke posten til hver enkelt husstand automatisk. Men upræcise eller ikke-eksisterende adresser er et problem i forbindelse med automatiseringen. Derfor opfordrer Danmarks største private distributionsvirksomhed til, at adresseprojektet under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter også kommer til at omfatte private husstande. Foto: FK Distribution. distribution


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above