Page 6

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV detailhandel 6.-8. august 2014 S 6 Nye regler for e-handelen er et tilbageskridt Forbrugernes nye ret til at returnere brugte eller beskadigede varer, der er købt på nettet, sneg sig mere eller mindre ubemærket ind i EU-direktivet under de sidste forhandlinger. Problemstillingen er gået upåagtet hen i både Folketinget og det øvrige Danmark. Formentlig fordi bestemmelsen er så uforståelig og urimelig, at ingen har haft fantasi til at forestille sig rækkevidden, mener Dansk Erhverv, som har påpeget og afværget andre skader i det oprindelige direktivforslag. Af Kristian Kongensgaard Målet med EU’s direktiv om forbrugerrettigheder var at gøre det lettere at handle på nettet - også over grænserne. Nu konkluderer markedschef ger i Europa-Parlamentet blev der fremsat flere forslag, som efter hendes opfattelse ville være meget skadelige for e-handlen: ”Det ene ville forpligte e-handelsvirksomheder til at handle med forbrugere i alle lande. Hvis det blev vedtaget, ville det blive en kæmpe omkostning. Det er svært at drive rentabel handel i lande, hvor man ikke kan sproget eller kender pålidelige distributører, og hvor forbrugerreglerne kan være meget forskellige. Det andet skadelige ændringsforslag ville forpligte alle netbutikker til at give gratis fragt for alle forsendelser under 40 euro. For postvæsenet ville det være økonomisk godt, men ikke for e-handlen,” påpeger hun. Store tidsler står tilbage Et tredje forslag i direktivet var reglen om, at virksomheder skulle være forpligtede til at returnere købesummen til forbrugerne for returvarer, før de havde modtaget varen. ”Det lykkedes heldigvis at få de to ændringsforslag fra Europa-Parlamentet taget af bordet, men det sidste forslag blev desværre vedtaget,” siger Lone Rasmussen og forklarer: ”Dansk Erhverv har arbejdet med dette direktiv i flere år, både i Danmark og i Bruxelles. Vi deltog i det lovforberedende udvalg, vi har haft foretræde for Folketingets retsudvalg, og vi har rendt embedsmænd i Danmark og Europa-Kommissionen på dørene. Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at mindske skaderne for e-handelsvirksomhederne. Heldigvis er vi også lykkedes med meget. Men der er desværre nogle store tidsler tilbage. Særligt de uklare regler om fortrydelsesret er meget problematiske.” Forbrugerne har med den ny forbrugeraftalelov ret til at returnere brugte varer. Oprindeligt var formålet med bestemmelsen at beskytte virksomhederne mod forbrugere, der sendte brugte varer retur: ”Under de sidste forhandlinger fik det svenske formandskab indsat en anden bestemmelse, som på den ene side siger, at forbrugerne skal passe godt på det, de køber - men på den anden side også siger, at de ikke mister fortrydelsesretten, hvis de ikke har gjort det. Bestemmelsen blev aldrig diskuteret i Danmark. Det fremgår ikke i nogen notater til Folketinget, at det ville kræve en ændring af den daværende danske forbrugeraftalelovs krav om, at kun varer, der er ubrugte og kan sælges igen, kan returneres,” siger Lone Rasmussen. ”Den generelle handelsværdi” Dansk Erhverv havde også et andet og meget væsentligt kritikpunkt. Det lyttede Folketinget dog til og fandt en løsning på i forhold til problemet om, at virksomheder skulle betale købesummen tilbage for en returvare, før de havde modtaget varen. Her blev løsningen, at virksomheder ikke behøver at returnere købesummen for returvarer, hvis de har en begrundet mistanke om svindel. I det tilfælde kan de vente, til varen er modtaget. ”Direktivet giver forbrugerne ret til at returnere brugte eller ødelagte varer. Men direktivet lader dem samtidig hæfte for en eventuel værdiforringelse, som opstår som følge af beskadigelse af varen. Der findes imidlertid hverken i direktivet eller den danske lov en model for, hvordan værdiforringelsen skal beregnes. Danmark har i den forbindelse opfundet begrebet ”den generelle handelsværdi”, som ikke er beskrevet i direktivet. Dette begreb lægger op til, Lone Rasmussen, Dansk Erhverv, imidlertid, at resultatet er endt med at blive det modsatte i den forbrugeraftalelov, der trådte i kraft her i sommer. I de sidste og afgørende forhandlin- Det er nemt at sidde hjemme i sofaen og handle på nettet. Forbrugeren skal ikke ud ad døren for at betale, og pakkerne bliver leveret. Men i den nye lov om forbrugeraftaler har der efter Dansk Erhvervs opfattelse indsneget sig nogle meget problematiske uklare regler om fortrydelsesret. Sådan tackler du den nye lov om forbrugeraftaler Skabelon til handelsbetingelser Dansk Erhverv har i samarbejde med e-mærket udarbejdet to skabeloner til handelsbetingelser. Der findes både en skabelon til handelsbetingelser for dig, der sælger varer, og en skabelon til dig, der sælger tjenesteydelser. Det er vigtigt, at du tilpasser teksterne til din egen forretning. Skabelonerne kan downloades på Dansk Erhvervs hjemmeside: www.danskerhverv.dk, find: • Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser. • Skabelon til handelsbetingelser for varer. Medlemsrådgivning Medlemmer af Dansk Erhverv er velkomne til at kontakte vores eksperter: Bo Dalsgaard Chefkonsulent • Telefon: 33 74 62 70 • Mail: bda@danskerhverv.dk Folder om forbrugeraftaleloven Dansk Erhverv har udarbejdet denne pjece med gode råd til detailhandelsvirksomheder Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, om den nye forbrugeraftalelov. Martin Jørgensen Advokat • Telefon: 33 74 64 28 • Mail: mjo@danskerhverv.dk DEN NYE FORBRUGERAFTALELOV fremtiden starter her... oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T. +45 3374 6000 F. +45 3374 6080 WWW.DANSKERHVERV.DK INFO@DANSKERHVERV.DK Foto: Colourbox. detailhandel


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above