Page 8

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV interview 6.-8. august 2014 S 8 Erhvervslivets linjevogtere strammer kravene til sig selv Jens Otto Damgaard er nyvalgt formand for ”FSR - danske revisorer”, og han vil skærpe kursen over for eventuelle brodne kar i medlemskredsen. De skal ud af brancheforeningen. Men alle de medlemmer, der blot har brug for hjælp til at komme på rette spor og har viljen dertil, behøver ikke frygte at blive ekskluderet. skaffet. Med den nye aftale mellem regeringens og andre af folketingets partier om en vækstpakke er der lagt op til at få analyseret mulighederne for og konsekvenserne ved yderligere at lempe revisionspligten for mindre virksomheder samt reducere kravene til deres regnskaber. En udvikling i den retning er ”FSR - danske revisorer” ikke begejstret for. Onde tunger vil vide, at det skyldes, at foreningen er bekymret for, at det vil indskrænke revisorernes forretningsområde. På deres side mener revisorerne derimod, at manglende revisions- og regnskabspligt vil gøre det nemmere at snyde i skat og snyde sine leverandører. ”Selv om vi har monopol på at revidere, så kigger vi også på, hvad der er godt for samfundet. Derfor er det nyttigt med et minimumsindhold i regnskaberne, der gør dem brugbare. For alle typer af virksomheder er det relevant at blive revideret, så troværdigheden i tallene øges,” påpeger Jens Otto Damgaard. Hvis formålet med at ophæve revisionspligten for endnu flere virksomheder er at lette erhvervslivet for administrative byrder, mener revisorernes formand derfor, at han har et endnu bedre forslag: ”Lad os se på indholdet i regnskabsreglerne i stedet. Jeg kan godt finde de første 10 paragraffer i Årsregnskabsloven, der kunne fjernes eller lempes. Det ville være meget bedre at fjerne nogle af reglerne for henholdsvis små, mellemstore og ja selv de helt store virksomheder i stedet for bevidstløst blot at hæve størrelsesgrænserne for virksomhedernes revisionspligt. De fleste virksomheder, heller ikke de helt små, slipper alligevel ikke af med revisionspligten. Den skal deres långivere og investorer nok holde fast i. Konsekvensen vil blot være øget forskelsbehandling af virksomhederne.” Obligatorisk udbud vil begrænse konkurrencen Spørgsmålet om at beskære revisionspligten og lempe kravene til regnskaberne yderligere udspringer af EU’s direktiv. Desuden er en EU-forordning, som primært er rettet mod de store virksomheder med såkaldt offentlig interesse og deres revisorer, på vej til at blive implementeret. Sidstnævnte forordning indebærer blandt andet, at de store virksomheder med offentlig interesse mindst hver 10. år skal sende deres revision i udbud: ”Det vil virke mere begrænsende end fremmende for konkurrencen, og det bliver både dyrere og dårligere for virksomhederne. Hvorfor skal virksomhederne og revisorerne spilde tid og penge på udbud, som ingen af dem har ønsket? Det vil være en selvskabt plage, for Danmark går dermed langt videre inden for forordningens rammer end vores nabolande. Vores regler bør af hensyn til danske virksomheders konkurrenceevne ikke være skrappere end deres.” Krig på kuglepennen I pressen kan man af og til få det indtryk, at der er krig på kuglepennen i revisionsbranchen. Både med hensyn til at kapre kunder og medarbejdere. Det har Jens Otto Damgaard som brancheformand ikke nogen mening om ud fra det grundlæggende synspunkt, at ”FSR - danske revisorer” ikke skal blande sig i eller kommentere medlemmers og deres Af Kristian Kongensgaard Det var ikke blot for at blive parkeret bag et skrivebord eller i et mødelokale, at Jens Otto Damgaard i sine unge dage valgte revisorvejen. Han ville gerne have et job, der gav mulighed for at komme ud og se en masse forskellige virksomheder og blive konfronteret med de realiteter, der ligger bag tallene og beskrivelserne i årsregnskabet: ”Det er spændende at få indblik i virksomheders muligheder og problemstillinger. Ofte er det de samme, men virksomhederne tackler dem forskelligt. Som revisor får man en bred indsigt i, hvordan virksomhedsdrift kan tilrettelægges mere eller mindre effektivt. Det indebærer, at revisoren kan stille de rigtige spørgsmål og rådgive om mulige forbedringer,” fortæller Jens Otto Damgaard. Han er statsautoriseret revisor og partner i revisions- og rådgivningsvirksomheden PwC. Siden maj 2014 har Jens Otto Damgaard også stået i spidsen for alle sine kolleger som formand for ”FSR - danske revisorer”, der er en sammenslutning af de tidligere ”Foreningen af Statsautoriserede Revisorer - FSR”, ”Foreningen af Registrerede Revisorer - FRR” og ”Foreningen af yngre revisorer”. Udviklingen vækker ikke begejstring For nogle år siden blev revisionspligten for de mindste virksomheder af- Jens Otto Damgaard • 55 år. • Født i Sakskøbing og opvokset på Fyn. • Uddannet cand.merc. og statsautoriseret revisor, 1989. • Ansat i KPMG i 1985. • Partner i PwC i 2001. • I 2014 valgt til formand for ”FSR - danske revisorer” for 3 år. Jens Otto Damgaard, formand for ”FSR - danske revisorer”: ”IT- og digitaliseringsudviklingen har medført, at regnskabsdata er tilgængelige og kan bearbejdes meget tidligere. Derfor foretrækker vi også som virksomhedernes rådgivere at blive spurgt året rundt - og det bliver vi heldigvis også.” Foto: Peter Willersted. interview


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above