Page 9

Dansk Erhvervsavis #9

DANSK ERHVERV interview 6.-8. august 2014 S 9 indbyrdes forretningsforhold. Revisorernes nye formand vil gerne højne kvaliteten i branchen. Det er imidlertid ikke det samme, som at Jens Otto Damgaard mener, at kvaliteten af hans medlemmers arbejde hidtil har været dårlig: ”Nej, tværtimod. Der er meget få sager, hvor der har været problemer - vi er nok nede i promiller, men vi skal altid arbejde for at gøre det bedre. Kvaliteten er afgørende for branchens troværdighed. Derfor tilbyder vi gennem vor forening vores medlemmer hjælp og værktøjer til at rette op på problemer og forbedre kvaliteten af deres arbejde. Men det er ikke acceptabelt, hvis der er medlemmer, der groft træder ved siden af gentagne gange og ikke har viljen til forbedringer. Så kan slutresultatet blive eksklusion af foreningen.” Som et yderligere værn mod revisorer, der ikke har orden i tingene, vil ”FSR - danske revisorer” skærpe screeningen af nye medlemmer, der ønsker at blive optaget. Foreningen har lanceret i alt 17 forskellige forslag til bedre kvalitet i revisorbranchen. Deltidsuddannelsen er kommet i klemme Den hårde konkurrence i samfundet om at sikre sig dygtige medarbejdere giver sig ifølge Jens Otto Damgaard ikke udtryk i, at der mangler revisorer: ”Der er en pæn god søgning til faget, og hvor der også skal tages højde for, at cirka halvdelen af de uddannede revisorer forlader branchen igen og går ind i økonomifunktioner. Men desværre er deltidsuddannelsen til statsautoriseret revisor kommet i klemme. Tidligere kunne uddannelsen enten gennemføres som fuldtidsstudium eller på deltid over en længere periode og typisk sideløbende med et job i branchen. I dag vil studietidsreformen desværre medføre, at uddannelsen reelt kun kan læses på fuld tid. Det gør det naturligvis meget vanskeligt også at have et job ved siden af. Jeg håber fortsat på, at der er forståelse hos de relevante beslutningstagere for at få det ændret, så både deltids- og fuldtidsstudiet også fremover er mulig.” Kunden tager revisoren med ud i verden Den generelle internationalisering af erhvervslivet præger også revisorbranchen, for revisorerne følger deres kunder ud i verden, fordi kunderne gerne vil have dem med. Flere og flere lande tilslutter sig internationale regnskabs- og revisionsstandarder, og det gør det forholdsvis nemt at revidere på tværs af landegrænser. Revisionsvirksomhederne har derfor afdelinger i udlandet eller er sluttet sammen i globale netværk, så de kan påtage sig en hvilken som helst opgave. Af revisorbranchens 3 hovedområder - revision, skat og rådgivning - er især den sidste konjunkturfølsom. Men som forretningsområde er den ifølge Jens Otto Damgaard også afhængig af politikernes luner: ”Internationalt tror jeg, at tendensen går i retning af, at virksomhederne efterspørger mere og mere specialiseret rådgivning. Alt, hvad der sker i de toneangivende lande, vil også komme til Danmark. Virksomhederne vil også gerne have mere rådgivning af deres revisionsvirksomhed. Både vi og vores kunder mener godt, at vi kan holde revision og rådgivning adskilt. Vores standarder og regler til sikring af det er da også allerede meget omfattende. Trods det, mener politikerne imidlertid ikke, at vi kan skille tingene ad, og lægger derfor yderligere begrænsninger for virksomhederne og os med det nye EU-direktiv for store virksomheder med offentlig interesse.” Færre tykke bøger I år er det 25 år siden, Jens Otto Damgaard blev statsautoriseret revisor, og der er også sket meget i den branche: ”Den mest markante udvikling i den periode har været den omfattende udbredelse af IT og digitalisering, som også er et væsentligt effektiviseringsværktøj for revisorerne. Der er derfor ikke så mange tykke bøger på reolerne længere, men selve revisionsopgaven er grundlæggende stort set den samme. Det er også muligt, at selve bogføringen kan outsources ud af landet, men den personlige kontakt mellem virksomhedens ledelse og revisoren er stadig meget vigtig. IT- og digitaliseringsudviklingen har medført, at regnskabsdata er tilgængelige og kan bearbejdes meget tidligere. Derfor foretrækker vi også som virksomhedernes rådgivere at blive spurgt året rundt - og det bliver vi heldigvis også.” Den korte version ”Som revisor får man en bred indsigt i, hvordan virksomhedsdrift kan tilrettelægges mere eller mindre effektivt.” ”For alle typer af virksomheder er det relevant at blive revideret, så troværdigheden i tallene øges.” ”Jeg kan godt finde de første 10 paragraffer i Årsregnskabsloven, der kunne fjernes eller lempes.” ”Hvorfor skal virksomhederne og revisorerne spilde tid og penge på udbud, som ingen af dem har ønsket?” ”Det er ikke acceptabelt, hvis der er medlemmer, der groft træder ved siden af gentagne gange og ikke har viljen til forbedringer. Så kan slutresultatet blive eksklusion af foreningen.” Jens Otto Damgaard, formand, ”FSR - danske revisorer” FSR - danske revisorer • Brancheorganisationen blev dannet i 2011 som en fusion mellem de tre daværende revisorforeninger. • Den består af cirka 6.000 personmedlemmer, som repræsenterer 800 medlemsvirksomheder. • Danske revisorer reviderer cirka 180.000 årsregnskaber. • Foreningens eget regnskab balancerede i 2013 med cirka 87 millioner kr. Både revisorerne og deres kunder mener, at de godt kan holde revision og rådgivning adskilt. Men politikerne er af en anden opfattelse og vil lægge begrænsninger. Foto: Colourbox.


Dansk Erhvervsavis #9
To see the actual publication please follow the link above